עקרון ראשון - מנות קטנות

עקרון שני - יחסים נכונים

עקרון שלישי - תבנית ארוחות